Významná data  družstva.
 
 
1959  - Na základě § 8 zákona č.49/59 Sb.a ustavující schůze ze dne 
            14.února 1959 bylo založeno  Jednotné zemědělské družstvo
            Živanice.
 
1962 -  Radou Okresního národního výboru bylo schváleno sloučení s JZD
           Mělice  a poprvé zapsáno do Obchodního rejstříku jako „Společný cíl“
           Živanice
    
1965 -  přisloučeno JZD Neratov    
 
1966 – nově zřízena činnost zahradnictví – pěstování a prodej zeleniny, 
            květin a vázání květin a věnců
 
1970 – zapsána přidružená výroba – těžba písku a jeho prodej a rozvoz pro 
            soukromníky a socialistický sektor
 
1976 – Poslední sloučení družstva .
           Sloučeno JZD „ Vývoj“  Břehy – Lohenice
                        JZD „ Bratranců Veverkových“ Černá u Bohdanče
                                      / dříve sloučeno s JZD Rosice nad Labem
                                      /založeno 1949/, s JZD Rybitví  a JZD  Bohdaneč
 
  Název družstva po sloučení :
Jednotné zemědělské družstvo“Bratranců Veverkových Živanice
 
1976  - do obchodního rejstříku připsána doprava pro cizí,práce
            autobagrem,práce buldozerem
 
1977- družstvo se stává školním závodem pro Zemědělské odborné
          učiliště v  Přelouči
 
1978- mistrovství České republiky v orbě                                                                                                                                                                                                              
1979 – zapsána výroba betonových směsí
                                                                                                                         
1987 -  rozšířen předmět činnosti o dřevovýrobu, výrobu dřevěných
            palet, drobnou kovovýrobu- výrobu kovových podpěr pro nákladní 
             automobil Š 706 na přepravu zvířat
 
1990-  zapsána  možnost zpracování zemědělských surovin na potravinářské
            výrobky,poskytování práce a služeb pro občany, prodej vlastních 
            výrobků
           u jiné hospodářské činnosti byla  zapsána:                                            
           stavební činnost, investiční činnost, filmování kamerou, veřejné   
           stravování, rekreační zařízení,  maloobchod, elektrorevize ,nákup a
           odbyt neplnohodnotných a nadnormativních zásob získaných od    
          Československé lidové armády
 
 Před transformací se změnil název družstva :
Zemědělské družstvo“Bratranců Veverkových“ Živanice
 
 1992 -Transformace družstva podle zákona č.42/ 92 Sb.
 
1993- Zahájena činnost nového družstva s názvem :
Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice