Zemědělské a obchodní družstvo „ Bratranců Veverkových“ Živanice hospodaří bez přerušení ve stejné právní formě od roku 1959.

Družstvo hospodaří na 1471ha půdy, na které se pěstují tradiční plodiny jako pšenice, ječmen, triticale, řepka olejná a kukuřice.

Rostlinná výroba zajišťuje hlavně výrobu objemného krmení pro chov skotu.

V živočišné výrobě zůstal  zachován chov červenostrakatého skotu s mléčnou produkcí a výkrmem býků.