Zemědělské a obchodní družstvo „ Bratranců Veverkových“ Živanice hospodaří bez přerušení ve stejné právní formě od roku 1959.

Družstvo hospodaří na 1430ha půdy, na které se pěstují tradiční plodiny jako pšenice, ječmen, triticale, řepka olejná, kukuřice, hrách setý a vojtěška.

Rostlinná výroba zajišťuje hlavně výrobu objemného krmení pro chov skotu.

V živočišné výrobě zůstal  zachován chov červenostrakatého skotu s mléčnou produkcí a výkrmem býků.